Rabu, 04 Juni 2014

Buku: Reringkesaning PARAMASASTRA DJAWA. Tjap2 an katelu. Ngajogjakarta 1953


Buku: Reringkesaning PARAMASASTRA DJAWA. Kanggo Madyawijata.
Tjap-tjapan katelu.
Penerbit Toko Buku Hien Hoo Sing, 1953.
isi 97 halaman, sampul terlepas, namun masih utuh.
Dijual 40 rb

SOLD, bpk AM. thx u

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...