Rabu, 12 November 2014

Kembang Setaman. Kaanggit dening toewan A.C. Deenik lan A van Dijck. Kadjawakake dening Raden SASRASOEGONDA

Boekoe: Kembang Setaman.
Lajang watjan kanggo pamoelangan Djawa ing pangkat teloe sapandoewoer.
Isi 111 halaman.


SOLD, thx u

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...