Jumat, 25 November 2016

Undangan Nikah Pranakan Jawa 1 bh, Pranakan China 4 bh. Era Ned IndieUndangan Nikah Pranakan Jawa 1 bh, Pranakan China 4 bh. Era Ned Indie.
Raden Rara KOENING dengen Mas SLAMET, Balapoelang 1929
Lim Hian Eng dengen toean Ang Jan Goan, Batavia 1927
dst
Dijual Rp 50 rb semua nya

BOOKED

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...